ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
eggBlog
Version : 4.1.2
Votes: 43

Screenshot

eggBlog is the free php & mysql blog software package, allowing you to create your own online website, journal or weblog (blog) using your own web-space.

  Space Required : 2.03 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 12-08-2009

Features
 • easy to use web-based administration to add, edit and delete news articles
 • easy to use web-based configuration to manage your web site settings
 • WYSIWYG easy-to-use text editor for publishing or editing news articles
 • download themes to easily change the style, layout and colours of your site
 • download additional language files (where available)
 • optional forum to allow discussion
 • optional comments on news articles to allow feedback on announcements
 • optional sticky articles that remain fixed on all pages
 • optional tags/categories on articles
 • registered users allowed to leave comments on news articles
 • registered users allowed to post messages in the forum
 • automatic archiving of all news articles
 • check for eggBlog updates through the administration panel
 • valid HTML 1.1, valid CSS 1.0 and WAI friendly
 • valid XML RSS 1.0 feeds for both articles and forum topics