ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
script.aculo.us
Version : 1.9.0
Votes: 20

No screen shot available

script.aculo.us provides you with easy-to-use, cross-browser user interface JavaScript libraries to make your web sites and web applications fly. script.aculo.us is a set of JavaScript libraries to enhance the user interface of web sites. It provides an visual effects engine, a drag and drop library (including sortable lists), a couple of controls (Ajax-based autocompletion, in-place editing, sliders) and more.

  Space Required : 0.64 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 23-12-2010

Features
 • Easy-to-use
 • Cross-browser
 • Visual effects
  There are five core effects script.aculo.us offers: Opacity, Scale, MoveBy, Highlight, and Parallel. Through these effects there are over 16 additional effects using combinations of the core effects out of the box. Programmers can also extend and make new effects.
 • Controls
  Controls offers user interface elements.
 • Visual effects
  Builder allows the creation of DOM elements dynamically.

No Screenshots Available