ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
VidiScript
Version : 1.0.3a
Votes: 152

Screenshot

VidiScript packed with features you can only find on major media sharing communities such as YouTube, Meta Cafe and Break, VidiScript is the most powerful FREE open source video sharing community script available online today!

  Space Required : 3.75 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

Features
  • 100% Free
  • Open Source (You're In Full Control)
  • Packed With Features Not Found In Other Similar Scripts
  • Built With Your Users In Mind - Your Community Will Thrive
  • SEO friendly - Driving tons of FREE traffic from the search engines
  • Interactive profiles & features- keeping your members coming back day after day
  • Powerful admin management giving you full control
  • Bundled with FlowPlayer (With FlowPlayer you can sell video ads, stream live video, and more)