ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Trellis Desk
Version : 1.0.4
Votes: 36

Screenshot

Trellis Desk is a powerful and robust help desk solution for your business. Improve your company's service by allowing your customers to quickly and easily submit support tickets to your team. Trellis Desk sports a range of advanced features that enable your business to handle customer support more efficiently.

  Space Required : 3.19 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

Features
 • Ticket departments
 • Ticket priority levels
 • Canned ticket replies
 • Group permissions
 • Ticket escalation
 • Ticket assignment
 • Rich text editor
 • Helpdesk RSS feeds
 • Ticket attachments
 • Skin manager
 • Language manager
 • Manage articles and categories
 • Article ratings and comments
 • Smart display of KB articles during ticket submission
 • Pipe support emails into your helpdesk
 • Email notifications