ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
AmpJuke
Version : 0.8.8
Votes: 43

Screenshot

AmpJuke will act as your streaming server. Besides music streaming AmpJuke can fetch album covers/images/lyrics automatically using various webservices from last.fm, Bing! and other sources. Scan+import tags from as many tracks you like, use the favorites as well as a bunch of other personal settings to customize the way AmpJuke operates.

  Space Required : 5.68 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 14-08-2014

Features
 • Scan and import information (tags) from music files to a MySQL-database
 • Automatically send listening statistics to last.fm. No plugin is needed
 • Upload music
 • Download music
 • Retrieve and display biographies for artists/performers and albums
 • Any mediaplayer that "understand" the .m3u-playlist format, can play the streamed music...or just use the flash player...or a combination
 • Retrieve and store album covers automatically using a webservice from last.fm, and/or try the "Scan metadata"
 • Random play with various options for "fair" rotation of tracks
 • Display related performers using webservice from last.fm
 • Stream music from related performers
 • Manage music using personal favorite lists
 • Share favorites with other users
 • Downsample (transcode) music in realtime to a lower bitrate using LAME
 • Show what's playing right now and what's up next
 • Themes, icons and several languages makes the 'look and feel' of AmpJuke a matter of personal preference
 • Display lyrics for virtually any song in your collection
 • Edit track-, performer- and/or album-information
 • Automatically block IP-adresses that fails to authenticate a number of times
 • Enabled self-registration of users
 • ...plus much, much more!