ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Axis
Version : 0.8.7.2
Votes: 28

Screenshot

Axis commerce is a powerfull open source e-commerce platform. Axis commerce is a provides Multiply stores management, Admin Ajax user interface, One page checkout and SEO friendly.

  Space Required : 38.39 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 11-06-2012

Features
Catalog
 • Category, manufacturer, price and attribute filters
 • Manufacturers management
 • Product properties, modifiers and variations
Sales
 • Onestep checkout page
 • Guest checkout
 • Customer order comments
 • Pdf invoices, slips and labels
 • Email notifications
Payment
 • Filter payment methods by order total, billing address and shipping method
 • 6 methods are supports out of the box
Locations and Taxes
 • Unlimited currencies
 • Unlimited languages
 • Tax rates per geozone and customer group
Payment
 • Filter payment methods by order total, billing address and shipping method
 • 6 methods are supports out of the box
Backend office
 • Ajax powered interfaces
 • Powerful frontend design controls
 • Multiple sites management
 • Content management system
Customers
 • Unlimited customer groups
 • Whishlist
 • Orders history
 • Address book
Shipping
 • Filter allowed shipping methods by shipping address, order subtotal and payment method
 • 9 methods are supported out of the box
SEO
 • Unique url for every language
 • Meta tags management
 • Xml sitemap
Frontend office
 • Easy to add additional functionality with custom modules
 • Easy theme customization
 • Search with Lucene engine