ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Storytlr
Version : 1.2.0
Votes: 49

Screenshot

Storytlr offers a single touch point for your online life in your own style. Easily post anything you find interesting, import your web 2.0 stuff and share your life online. Storytlr is an open source lifestreaming and micro blogging platform. You can use it for a single user or it can act as a host for many people all from the same installation.

  Space Required : 42.22 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 20-01-2013

Features
Import your web 2.0 life

Pick your sources and they will appear as a lifestream directly on your site.

Post anything you want

In just a few simple steps you can update your status, share a song you liked, give your opinion or link to an interesting site.

Tell your stories in a new way

Photo albums are old school! Pick your sources, start and end date and your story is good to go. If necessary you can tweak it for a better flow.

Choose your own style

Pick from a range of compelling templates that are easy to customize.

No prominent service branding

It is all about you, so you will not find big logos or fixed brand colors on storytlr.

Pick or use your own domain name

By default you get a site on our storytlr.com domain, but you are free to use any domain you want.