ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Codiad
Version : 2.8.4
Votes: 23

Screenshot

Codiad is a web-based IDE framework with a small footprint and minimal requirements. Codiad was built with simplicity in mind, allowing for fast, interactive development without the massive overhead of some of the larger desktop editors. That being said even users of IDE's such as Eclipse, NetBeans and Aptana are finding Codiad's simplicity to be a huge benefit.

  Space Required : 7.82 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 27-10-2013

Features
 • Support for 40+ languages
 • Real-Time Collaborative editing
 • Plugin Library
 • Over 20 Syntax color themes
 • Error checking & notifications
 • Completely Open-Source
 • Mutliple user support
 • Easily customized source
 • Editor screen splitting
 • Runs on your own server
 • LocalStorage redundancy
 • Quick-Download backups
 • Maximum editor screen space
 • Smart auto-complete
 • i18n Language Support