ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
todoyu
Version : 2.3.1
Votes: 23

Screenshot

todoyu is the web-based way to get your tasks done. todoyu is all about bringing your team and clients together to work jointly on projects. todoyu is as simple as needed and focused on the most important: Enable your team to work as efficient as possible. Focus your work on your projects and let todoyu do the rest for your in one tool: time tracking, reporting, organizing, approving, controlling, discussing, billing and much more...

  Space Required : 12.34 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 31-12-2013

Features

Manage your projects with the power of todoyu


Manage Projects : todoyu is a business application for project planning, tracking its progress and for communicating with team members. Define deadlines, assign tasks and communicate with your project team and clients until projects are done.

Collaborate in Teams : Work with your team, clients and outsoucring partners all together in an easy-to-use web application. Assign tasks to team members, add comments, give feedback and share documents.

Report In Real Time : Create powerful reports based on your projects, tracked time, bills, working types and many more. All calculations are done in real time. There is no easier way to keep track of your daily work!

Group Calendar : Schedule meetings in a shared calendar. Show all events to get the complete view of your organization, or filter by staff group, selected team members and event types. The calendar contains a daily, weekly and monthly view.

Open Source : todoyu is Open Source: download it, try it, use it... it's free. And if you wish to extend it towards your own needs, it's all open.