ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Flot
Version : 0.8.3
Votes: 1

No screen shot available

Flot Attractive JavaScript plotting for jQuery. Flot is a pure JavaScript plotting library for jQuery, with a focus on simple usage, attractive looks and interactive features. Works with Internet Explorer 6+, Chrome, Firefox 2+, Safari 3+ and Opera 9.5+

  Space Required : 1.85 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 21-04-2014

Features
  • Using other symbols than circles for points (with symbol plugin)
  • Plotting time series and visitors per day with zooming and weekends (with selection plugin)
  • Multiple axes and interacting with the axes
  • Thresholding the data(with threshold plugin)
  • Stacked charts (with stacking plugin)
  • Using filled areas to plot percentiles (with fillbetween plugin)
  • Tracking curves with crosshair (with crosshair plugin)
  • Plotting prerendered images (with image plugin)
  • Pie charts (with pie plugin)

No Screenshots Available