ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
poMMo
Version : 16.1
Votes: 184

Screenshot

poMMo is versatile mass mailing software. It can be used to add a mailing list to your Web site or to organize stand alone mailings. Unique Features such as the ability to mail subsets of your subscribers set it apart from alternatives.

  Space Required : 6.07 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

  Release Date : 02-04-2008

Features
EASY TO USE
 • Per Page Support Documentation with user contributed notes
 • Easy creation of subscriber groups
 • Quickly Import and Export your subscriber base
 • WYSIWYG HTML Mailing Creation
 • Compatible with all common web hosts
 • Intuitive Dialogs
 • Drag and Drop Field Ordering
COMPLETELY CUSTOMIZABLE
 • Flexible collection of subscriber data through user defined "fields"
 • Easily match the look of the subscription form to your website, or embed it in a existing page
 • Themeable, Brandable
 • Look and Feel controlled by SMARTY template files
 • Localized in over 10 languages
 • Limit the sending of mails -- throttle by hour, bytes, and domain limits.
 • Messages (or redirect URL) on subscriber "subscription", "unsubscription", and "update" are easily changed