ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
eLabFTW
Version : 1.8.5
Votes: 4

Screenshot

eLabFTW is an electronic lab notebook manager for research teams. It also features a database where you can store any kind of objects (think antibodies, plasmids, cell lines, boxes, etc…) It is accessed via the browser by the users.

  Space Required : 125.09 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 24-05-2018

Features
 • Free
  Open-source with an AGPL licence means free as in beer but also free as in freedom. You have the freedom to modify it, look how it works and even redistribute your changes!
 • Secure
  Strong encryption, good practices and modern codebase offers the best security for your data.
 • Responsive
  You can access your lab book from any device, running any operating system, from anywhere in the world!
 • Cross-platform
  Use your favorite operating system. You only need a recent browser.
 • Timestamps
  RFC 3161 compliant timestamping of experiments (for intellectual property).
 • Inventory management
  Store reagents, protocols, plasmids, cell lines, mice or anything you want, you can customize everything!
 • Stay master of your data
  Import and export your data in common file formats (PDF, ZIP, CSV, JSON). Your data is not locked somewhere.
 • Internationalization
  eLabFTW is translated in several languages because not everyone is comfortable with english.
 • Scheduler
  Use the integrated scheduler to book anything you need to like microscopes, rooms, machines, etc.