ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Lazarus
Version : 1.24
Votes: 47

Screenshot

Lazarus is a free guestbook script written in PHP that uses your MySQL database for storage and is based upon the excellent Advanced Guestbook script from Proxy2. Lazarus has more features and several layers of anti spam protection to make one of the most feature rich and spam resistant guestbook scripts available for free.

  Space Required : 1.01 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 4

  Release Date : 21-04-2015

Features
  • Use Captcha or Saptcha to prevent automated posting
  • Each guestbook generates a unique form
  • Time delay before guests can post
  • Email address. You can even make email addresses required
  • Location
  • Website
  • Graphical smileys (emoticons)
  • Previewing of entries
  • Other guests can comment on existing entries
  • AND MUCH MORE!