ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่BlackNova Traders is a web-based, multi-player space exploration game inspired by the popular BBS game of TradeWars. It is coded using PHP, SQL, and Javascript.

Version : 0.663    Release Date: 05-08-2012
Ratings : (4.079 out of 5) from 140 Votes
Total Views : 85911     Total Reviews : 0
  See the Demo

  Support

 Size  9.59 MBNuked Klan is an open source CMS. It allows to administer a website in a simple and interactive way. Nuked-Klan specializes in network games and clan management with its Gamer version.

Version : 1.7.15    Release Date: 27-01-2016
Ratings : (4.727 out of 5) from 11 Votes
Total Views : 33379     Total Reviews : 1
  See the Demo

  Support

 Size  19.76 MB