ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่StatusNet is the open source microblogging platform that helps you share and connect in real-time within your own domain. With StatusNet you can encourage collaboration, build and engage your community, and be in command of your brand.

Version : 1.1.1    Release Date: 16-07-2013
Ratings : (3.771 out of 5) from 131 Votes
Total Views : 203352     Total Reviews : 4
  See the Demo

  Support

 Size  40.20 MBPageCookery is the first public offering of single-user version of the open source microblogging program, PHP + MySQL based architecture is a set of safety, efficiency and stability, to "share", "discovery" for the concept of Web 2.0 solutions to micro-blog.

Version : 0.9.9   
Ratings : (3.727 out of 5) from 44 Votes
Total Views : 106344     Total Reviews : 1
  See the Demo

  Support

 Size  11.28 MBStorytlr offers a single touch point for your online life in your own style. Easily post anything you find interesting, import your web 2.0 stuff and share your life online. Storytlr is an open source lifestreaming and micro blogging platform. You can use it for a single user or it can act as a host for many people all from the same installation.

Version : 1.2.0    Release Date: 20-01-2013
Ratings : (2.442 out of 5) from 52 Votes
Total Views : 415159     Total Reviews : 2
  See the Demo

  Support

 Size  42.22 MB