ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่ClipBucket is an opensource and free script that will let you start your own Video Sharing(Youtube Clone) website in matter of minutes, ClipBucket is fastest growing script with most video sharing websites and social networking freatures.

Version : 4.1    Release Date: 11-05-2018
Ratings : (3.944 out of 5) from 550 Votes
Total Views : 129621     Total Reviews : 5
  See the Demo

  Support

 Size  37.51 MBVidiScript packed with features you can only find on major media sharing communities such as YouTube, Meta Cafe and Break, VidiScript is the most powerful FREE open source video sharing community script available online today!

Version : 1.0.3a   
Ratings : (3.809 out of 5) from 152 Votes
Total Views : 133794     Total Reviews : 3
  See the Demo

  Support

 Size  3.75 MBCumulusClips | Free Video Sharing CMS, Video Sharing Script, Video Sharing Software, YouTube Clone. Start your own video sharing website with CumulusClips video sharing script. It's free and easy to use. You can build a YouTube clone where users can upload videos, rate videos, comment on videos, and much more. CumulusClips video sharing script produces video compatible on iOS & Android mobile devices, as well as all the major browsers. These include: Firefox, Safari, Chrome, Opera, IE7+. Your videos are sure to reach the widest audience possible!

Version : 2.5.3    Release Date: 26-09-2017
Ratings : (3.323 out of 5) from 65 Votes
Total Views : 67972     Total Reviews : 2
  See the Demo

  Support

 Size  88.63 MB