ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Podcast Generator
Version : 3.2.9
Votes: 131

Screenshot

Podcast Generator is a free web based podcast publishing script written in PHP: upload media files (audio-video) via a web form along with episode information and automatically create podcast w3c-compliant feed including iTunes specific tags. It also features a comprehensive web administration.

  Space Required : 9.53 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 03-11-2022

Features
 • Very easy to install (Web Setup Wizard);
 • Free and open source;
 • Supports ANY media filetype (mp3, ogg, mpg, m4v, mov, pdf, etc...) and allows to create mixed audio and video podcasts;
 • The XML feed automatically generated is fully compatible with aggregators (e.g. Juice and iTunes), meets the w3c standards and supports iTunes specific tags;
 • Organize your episodes by thematic categories (every category features its own podcast feed!);
 • User friendly web administration interface: upload, edit, delete episodes and fully customize your podcast;
 • Dynamically created "Recent podcasts" and "Podcast Archive" web pages;
 • Themes Support;
 • Multilanguage support;
 • Web or FTP upload of audio/video episodes;
 • Web mp3 streaming player;