ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
MODX
Version : 3.0.3-pl
Votes: 375

Screenshot

MODX helps you take control of your online content. An Open Source PHP application framework, it frees you to build sites exactly how you want and make them 100% yours. Zero restrictions and fast to build. Super-simple templates in regular HTML/CSS/JS (any lib you want). Registered user systems and a killer community. Welcome to web-building nirvana.

  Space Required : 88.44 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 13

  Release Date : 17-01-2023

Features
For Site Owners & Companies

Safe & Secure

Boardroom Friendly

Total Creative Freedom

Unparalleled Search Engine Optimization (SEO)

Install Add-ons from Within the App

New Manager with Built-in Customization

Enterprise-class Security, User Model & Authentication

Fluent in i18n and l10nFor Site Admins & Geeks

Object-Oriented Core & API

Contexts

Caching that Scales

Content Filtering

Content Parser with Partial Page Caching

Extend without Resorting to Hacks

Custom Everything

Override Everything

Native JSON & Message Queue

Core Logging