ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
PHPfileNavigator
Version : 2.3.3
Votes: 90

Screenshot

PHPfileNavigator is state-of-the-art, open source web based application to complete manage your files and folders. It provides a powerful, reliable and easy web file management with a lots of cool features. Easy to install and configure, you can administrate your files and folders as easy as in your hard drive and access with strong security all over the net.

  Space Required : 1.40 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 08-02-2008

Features
 • Aditional Information Files
 • Safe Enviroment
 • Indexation
 • Web Access Control
 • Tree View
 • Download of Compressed Files and Directories
 • File Extractions on the Server
 • Size Control
 • File Type Restrictions
 • Full Administration
 • Activity and Error Logs
 • Image Management
 • Web Page or Document Upload
 • File Edition
 • Compressed File Content Visualization