ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Mantis Bug Tracker
Version : 2.25.7
Votes: 51

Screenshot

MantisBT is a free popular web-based bugtracking system. It is written in the PHP scripting language and works with MySQL, MS SQL, and PostgreSQL databases and a webserver. MantisBT can be installed on Windows, Linux, Mac OS, OS/2, and others. Almost any web browser should be able to function as a client.

  Space Required : 30.27 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 11-04-2023

Features
 • Simple User Experience
 • Web Based
 • Supports any platform that runs PHP (Windows, Linux, Mac, Solaris, AS400/i5, etc)
 • Available in 68 localizations.
 • Simple/Advanced Issue Pages
 • Multiple Projects per instance
 • Support for Projects, Sub-Projects, and Categories.
 • Users can have a different access level per project
 • Changelog Support
 • My View Page
 • Search and Filter
 • Full Text Search
 • Simple/Advanced Filters
 • Shared Filters (across users / projects)
 • Built-in Reporting (reports / graphs)
 • Custom Fields
 • Email notifications
 • Users can monitor specific issues
 • Attachments (can be saved on webserver or in database - can also backup to an FTP account)
 • Issue Change History
 • RSS Feeds (news, issues matching saved filters, issues matching a specific project)
 • Customizable issue workflow
 • Sponsorships Support - users are able to place bounties or sponsorships for specific issues, also developers can track such sponsorships / payments.
 • Anonymous Access
 • Signup with Captcha and Email Confirmation.
 • Self-Service Reset Password Support
 • Export to csv, Microsoft Excel, Microsoft Word
 • And Much More