ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
CodeIgniter
Version : 4.3.5
Votes: 379

No screen shot available

CodeIgniter is a powerful PHP framework with a very small footprint, built for PHP coders who need a simple and elegant toolkit to create full-featured web applications. If you're a developer who lives in the real world of shared hosting accounts and clients with deadlines, and if you're tired of ponderously large and thoroughly undocumented frameworks

  Space Required : 18.14 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 9

  Release Date : 21-05-2023

Features
 • Model-View-Controller Based System
 • PHP 4 Compatible
 • Extremely Light Weight
 • Full Featured database classes with support for several platforms.
 • Active Record Database Support
 • Form and Data Validation
 • Security and XSS Filtering
 • Session Management
 • Email Sending Class. Supports Attachments, HTML/Text email, multiple protocols (sendmail, SMTP, and Mail) and more.
 • Image Manipulation Library (cropping, resizing, rotating, etc.). Supports GD, ImageMagick, and NetPBM
 • File Uploading Class

No Screenshots Available