ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
phpFormGenerator
Version : 2.09
Votes: 133

Screenshot

phpFormGenerator is a an easy, online tool for creating reliable, efficient, and aesthetically pleasing web forms in a snap. No programming of any sort is required: phpFormGenerator generates the HTML code, the form processor code (PHP), and the field validation code automatically via an easy, point-and-click interface.

  Space Required : 0.13 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 5

  Release Date : 24-09-2004

Features
  • Simple, intuitive, point-and-click interface
  • Forms can have multiple pages
  • Add and remove fields dynamically - without switching pages
  • Customize look and feel of your form
  • Add pre-populated fields: country, state (U.S.)
  • Add non-invasive tooltips to help your users
  • Add and remove fields dynamically - on the same page
  • New fields with live validation: date (with pop-up calendar), email
  • Add pre-populated fields: country, state (U.S.)