ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
phpMyFAQ
Version : 3.1.10
Votes: 28

Screenshot

phpMyFAQ is an open source FAQ system using PHP. phpMyFAQ is a multilingual, completely database-driven FAQ-system. It supports various databases to store all data, PHP 5.3.3 (or higher) is needed in order to access this data. phpMyFAQ also offers a multi-language Content Management-System with a WYSIWYG editor and an Image Manager, flexible multi-user support with user and group based permissions on categories and records, a wiki-like revision feature, a news system, user-tracking, language modules, enhanced automatic content negotiation, templates, extensive XML-support, PDF-support, a backup-system, a dynamic site map, related articles, tagging, RSS feeds, built-in spam protection systems, LDAP support, Twitter and Facebook support and an easy to use installation script.

  Space Required : 28.79 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 15-01-2023

Features
 • Various supported database systems

 • Content Management System

 • User and group based permissions

 • LDAP and HTTP authentication with Single Sign On support

 • Active Directory support

 • Social networks

 • Revision system

 • Community modules

 • FAQ statistics

 • Backup and Restore

 • Templating system

 • Powerful search

 • OpenSearch support

 • User comments

 • Smart answering

 • Easy to use HTML editor

 • Multilanguage support

 • Most popular FAQs, latest FAQs, and sticky FAQs

 • Browse by Category or Tags

 • Search engine optimization

 • Extended sitemap support

 • Simple installation and configuration

 • Exports your FAQ

 • Advanced spam protection