ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
4images
Version : 1.10
Votes: 40

Screenshot

4imagesis as a web based PHP and MySQL for displaying images on the Internet. 4images can be configured through an administration area. 4images supports apart from the typical image formats like JPG, GIF and PNG, other data formats. Furthermore 4images includes a template system to modify the design of the gallery. An external language file allows for easy translation into other languages.

  Space Required : 3.52 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 23-01-2023

Features
  • extensive, password protected adminstration
  • database backup function
  • multi language support
  • easy to use installer for 4images
  • RSS-Feeds
  • unlimited categories and subcategories
  • logging and statistics of clicks for each categorie or subcategory
  • title and description (optional) for every category
  • number of visible subcategories below categories can be defined