ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
WHMCS
Version : 8.7.0
Votes: 1250

Screenshot

WHMCS is an all-in-one client management, billing and support solution for online businesses.

WHMCS handles everything from signup to termination, with automated billing, provisioning and management. With WHMCS, you're in control with a very powerful business automation tool.

You will need a License to install and run WHMCS.

  Space Required : 228.13 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 29

  Release Date : 21-03-2023

Features
  • Billing - Multiple Currencies, Tax Support, One Off & Recurring Invoicing, Quotes/Estimates & Ticket Support Billing
  • Automation - Payment Processing, Refunds, Fraud Checks, Product/Domain Provisioning & Management
  • Easy to Use - Simple & Intuitive Interface, Fast Loading, Quick Setup & Efficient Support
  • Products - Offer Free, One Time & Recurring, Prorata, Custom Fields, Welcome Emails, Stock Mgt & Promotions
  • Transactions - Over 50 Supported Payment Gateways, Income/Transaction Logs & Statistical Reports
  • Support - Integrated ticket system, knowledgebase, downloads, announcements & network issues tool
  • Modules - Create, Suspend, Terminate, Upgrade, SSL Certs, Update Nameservers, Renew & More...
  • Customisable - Client & Admin Area Templates, Order Forms, Language Files & CSS Styling
  • Developer Friendly - Module Development Kits, Action Hooks & a Remote API