ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
jQuery
Version : 3.7.0
Votes: 152

No screen shot available

jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. It makes things like HTML document traversal and manipulation, event handling, animation, and Ajax much simpler with an easy-to-use API that works across a multitude of browsers. With a combination of versatility and extensibility, jQuery has changed the way that millions of people write JavaScript.

  Space Required : 0.27 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 4

  Release Date : 12-05-2023

Features
Lightweight Footprint
Only 32kB minified and gzipped. Can also be included as an AMD module

CSS3 Compliant
Supports CSS3 selectors to find elements as well as in style property manipulation

Cross-Browser
IE, Firefox, Safari, Opera, Chrome, and more

No Screenshots Available