ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Dojo
Version : 1.17.3
Votes: 20

No screen shot available

Dojo is an Open Source DHTML toolkit written in JavaScript. It builds on several contributed code bases (nWidgets, Burstlib, f(m)), which is why we refer to it sometimes as a "unified" toolkit. Dojo aims to solve some long-standing historical problems with DHTML which prevented mass adoption of dynamic web application development.

  Space Required : 0.16 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 13-08-2022

Features
  • Ajax
  • Events
  • Packaging
  • CSS-based querying
  • Animations
  • JSON

No Screenshots Available