ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Sizzle
Version : 2.3.8
Votes: 4

No screen shot available

Sizzle is a pure-JavaScript CSS selector engine designed to be easily dropped in to a host library.

  Space Required : 3.05 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 16-11-2022

Features
  • Completely standalone (no library dependencies)
  • Competitive performance for most frequently used selectors
  • Only 4KB minified and gzipped
  • Highly extensible with easy-to-use API
  • Designed for optimal performance with event delegation
  • Clear IP assignment (all code held by the Dojo Foundation, contributors sign CLAs)

No Screenshots Available