ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
YOURLS
Version : 1.9.1
Votes: 109

Screenshot

YOURLS is a small set of PHP scripts that will allow you to run your own URL shortening service (a la TinyURL). You can make it private or public, you can pick custom keyword URLs, it comes with its own API. You will love it.

  Space Required : 8.09 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 6

  Release Date : 29-05-2022

Features
  • Public (everybody can create short links) or private (your links only)
  • Sequential or custom URL keyword
  • Handy bookmarklet to easily shorten and share links
  • Awesome stats: historical click reports, referrers tracking, visitors geo-location
  • Neat AJAXed interface
  • Cool developer API
  • Friendly installer