ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่




phpwcms
Version : 1.9.34
Votes: 43

Screenshot

phpwcms is a robust and simple but yet powerful web based content management system running under PHP and MySQL. phpwcms is in use on thousands of websites all over the world. phpwcms is optimized for being fast and easy. phpwcms is perfect for professional, public and private users. It is very easy to learn and gives you the flexibility to separate layout and content. Lots of powerful but simple implemented features assists publishers and web developers too.

  Space Required : 24.10 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 18-09-2022

Features
  • W3C conform frontend rendering
  • unlimited pagelayouts - pagelayout wizard supports content rendering as table, div or custom
  • unlimited templates (1 per site structure level) - template editor included with support for custom html head, onLoad JavaScripts and error messages,CSS file per template possible
  • unlimited nested site structure levels - there is no limitation
  • alias for every structure level possible, hidden level
  • support for meta tag keyword and description
  • many powerful replacement tags
  • articles/pages are build by using content parts - article can have summary and/or redirection info
  • template based articles, contentparts and form