ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
WikkaWiki
Version : 1.4.2
Votes: 28

Screenshot

Wikkawiki is a flexible, standards-compliant and lightweight wiki engine written in PHP, which uses MySQL to store pages. Designed for speed, extensibility, and security.

  Space Required : 10.94 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 19-04-2020

Features
  • Support for different types of embedded
  • User-selectable and modular theme support.
  • Administration modules to manage pages and users, including tools for bulk operations like user removal or page reversion.
  • Advanced (but optional) access control, with user registration, password management and provision for user profiles, as well as access control lists for page access.
  • Advanced Syntax Highlighting using GeSHi:
  • and much more