ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
bbPress
Version : 2.6.9
Votes: 71

Screenshot

bbPress is forum software from the creators of WordPress. Quickly setup a place for asyncronous discussion, subscriptions, and more! bbPress is focused on simplicity, flexibility, a deep integration with WordPress, web standards, and speed. bbPress is lean, mean, and ready to take on any job you throw at it.

  Space Required : 54.56 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 4

  Release Date : 29-11-2021

Features
 • Simple Setup
  Simple Setup Easy to setup. Easy to moderate. Fast, and clean.
 • Fully Integrated
  One central account. One unified admin area. One click install.
 • Multisite Forums
  Divide your site into sections. Allow your users to create content.
 • Fast and light
  We keep our code lean so that you get the best experience possible.
 • Simple interface
  One of our biggest goals is to keep things simple and make things intuitive. Our dream is that you forget you are even using the software
 • Customizable templates
  Not everybody likes the same pair of pants, so we allow you to dress up your forums however you like.
 • Highly extensible
  bbPress can not toast your bagels, but a plugin for it sure could!
 • Spam protection
  Full Akismet support built in offering you an amazing weapon against spam.
 • RSS Feeds
  You want feeds? We get them, they are everywhere.