ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
phpFreeChat
Version : 1.7
Votes: 113

Screenshot

phpFreeChat is a free, simple to install, fast, customizable and multi languages chat that uses a simple filesystem for message and nickname storage. It uses AJAX to smoothly refresh (no flicker) and display the chat zone and the nickname zone. It supports multi-rooms (/join), private messages, moderation (/kick, /ban), customized themes based on CSS and plugins systems that allows you to write your own storage routines (ex: Mysql, IRC backends), and you own chat commands !

  Space Required : 2.24 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 6

  Release Date : 04-06-2013

Features
  • Simple
  • Fast
  • Customizable
  • Opensource
  • It doesn't require MySQL or any SQL database
  • Can write your own customized CSS stylesheets
  • Plugin system allows you to write your own storage routines