ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
WebCalendar
Version : 1.3.0
Votes: 160

Screenshot

WebCalendar is a PHP-based calendar application that can be configured as a single-user calendar, a multi-user calendar for groups of users, or as an event calendar viewable by visitors.

WebCalendar can be setup in a variety of ways, such as...
* A schedule management system for a person
* A schedule management system for a group of people
* An events schedule that anyone can view
* A calendar server that can be viewed with iCalendar-compliant calendar applications

  Space Required : 5.35 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 16-03-2019

Features
 • XHTML/CSS compliance
 • Multi-user support
 • 30 supported languages
 • Auto-detect user's language preference from browser settings
 • View calendars by day, week, month or year
 • View another user's calendar
 • View one or more users' calendar via layers on top of your own calendar
 • Add/Edit/Delete users
 • Add/Edit/Delete events
 • Repeating events including support for overriding or deleting (exceptions)
 • Configurable custom event fields
 • User-configurable preferences for colors, 12/24 time format, Sun/Mon week start
 • Online help
 • Checks for scheduling conflicts
 • Email reminders for upcoming events
 • Email notifications for new/updated/deleted events
 • Export events to iCalendar, vCalendar or Palm
 • Import from iCalendar, vCalendar or Palm
 • Optional general access (no login required) to allow calendar to be viewed by people without a login (useful for event calendars)
 • Publishing of free/busy schedules (part of the iCalendar standard)
 • User authentication: Web-based, HTTP, LDAP or NIS