ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
PHP QR Code
Version : 1.1.4
Votes: 39

Screenshot

PHP QR Code is an open source library for generating QR Code, 2-dimensional barcode. Based on libqrencode C library, provides API for creating QR Code barcode images. PHP QR Code is implemented purely in PHP, with no external dependencies (except GD2 if needed).

  Space Required : 0.41 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 07-10-2010

Features
  • Supports QR Code versions (size) 1-40
  • Numeric, Alphanumeric, 8-bit and Kanji encoding
  • Implemented purely in PHP, no external dependencies except GD2
  • Exports to PNG, JPEG images, also exports as bit-table
  • TCPDF 2-D barcode API integration
  • Easy to configure
  • Data cache for calculation speed-up
  • Provided merge tool helps deploy library as a one big dependency-less file
  • Debug data dump, error logging, time benchmarking