ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
phpBB
Version : 3.3.9
Votes: 1552

Screenshot

phpBB is used by millions of people on a daily basis, making it the most widely used opensource bulletin board system in the world. Whether you want to stay in touch with a small group of friends or are looking to set up a large multi-category board for a corporate website, phpBB has the features you need built in. Newer users will appreciate phpBB's extensive administration panel, which allows the customization of even the most intricate features without having to edit code directly, while advanced users will value the ease with which phpBB can be integrated into existing systems.

  Space Required : 24.31 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 28

  Release Date : 28-11-2022

Features
Some of phpBB3's major features include:
 • Modular design for the Admin Control Panel, Moderator Control Panel, and User Control Panel
 • Support for multiple database management systems, including MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Firebird, OpenLink Virtuoso, and other ODBC-accessible DBMS
 • Support for unlimited levels of subforums
 • Ability to create custom-defined BBCode
 • Ability to create custom profile fields
 • Permissions system
 • UTF-8 Support
 • User Preferences
 • Moderation
 • Administration
 • Search Engine spider Handling
 • Unread message tracking
 • Private Message System
 • Statistics