ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
WebsiteBaker
Version : 2.13.2
Votes: 163

Screenshot

WebsiteBaker is a PHP-based Content Management System (CMS) designed with one goal in mind: to enable its users to produce websites with ease. This WebsiteBaker "Start" website is a resource for people wanting to find out more about WebsiteBaker, and get a "start" with the project and our community.

  Space Required : 45.70 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 8

  Release Date : 12-07-2022

Features
  • Easy to use interface
  • Multi-level, multi-sectioned, modulated page support.
  • Simple file/media management section
  • Template based front-end, which can be customized per-page.
  • Multiple user and multiple group login.
  • High-level control with Group-based permissions system.
  • User sign-up, log-in, and password recovery abilities.
  • Ability for customized timezone, language, date format, time format, and display name per-user.
  • No costs