ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
PRADO
Version : 4.2.1
Votes: 9

No screen shot available

PRADO is a component-based and event-driven programming framework for developing Web applications in PHP 5. PRADO stands for PHP Rapid Application Development Object-oriented.

  Space Required : 6.11 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 09-05-2022

Features
 • Object-oriented and highly reusable code
 • Event-driven programming
 • Separation of presentation and logic
 • Configurable and pluggable modular architecture
 • Full spectrum of database support
 • Feature-rich Web components: HTML input controls, validators, datagrid, wizard
 • AJAX-enabled Web components
 • Built-in support of internationalization (I18N) and localization (L10N)
 • Customizable and localizable error/exception handling
 • Multiway message logging with filters
 • Generic caching modules and selective output caching
 • Extensible authentication and authorization framework
 • Security measures: cross-site script (XSS) prevention, cookie protection
 • XHTML compliance
 • Rich documentation and strong userbase

No Screenshots Available