ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
yii
Version : 2.0.47
Votes: 241

No screen shot available

YiiFramework helps Web developers build complex applications and deliver them on-time. Yii comes with rich features: MVC, DAO/ActiveRecord, I18N/L10N, caching, authentication and role-based access control, scaffolding, testing, etc. It can reduce your development time significantly.

  Space Required : 35.87 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 11

  Release Date : 18-11-2022

Features
 • Model-View-Controller (MVC) design pattern
 • Database Access Objects (DAO), Query Builder, and Active Record
 • Form input and validation
 • AJAX-enabled widgets
 • Authentication and authorization
 • Skinning and theming
 • Web services
 • Internationalization (I18N) and localization (L10N)
 • Layered caching scheme
 • Error handling and logging
 • Security
 • Unit and functionality testing
 • Automatic code generation
 • Compliance to XHTML
 • Purely object-oriented
 • Friendly with third-party code
 • Detailed documentation
 • Extension library

No Screenshots Available