ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
The Bug Genie
Version : 4.3.1
Votes: 36

Screenshot

The Bug Genie Friendly issue tracking and project management. Issue tracking and project management never looked this good. Designed to be beautiful, powerful and friendly - The Bug Genie is an absolute treat - and it's all yours.

  Space Required : 61.20 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 25-03-2019

Features
Project management
 • Separate project spaces
 • Quick links
 • Predefined searches
 • Project team and roles
 • Project dashboard
 • Timeline
 • Integrated release management
 • Automatically generated roadmaps
 • Meta information
 • Complete project hierarchy
 • Project prefixes
Issue tracking
 • Friendly issue reporting
 • Complete issue type scheme support
 • Issue actions when you need them
 • Helpful quicksearch
 • Easy issue editing
 • Readable issue views
Integrated, intelligent wiki
 • Powerful wiki
 • Code samples
 • Table of contents
 • Issue linking
 • Embed images
 • Wiki categories