ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
TCExam
Version : 15.0.1
Votes: 42

Screenshot

TCExam is a FLOSS system for electronic exams (also know as CBA - Computer-Based Assessment, CBT - Computer-Based Testing or e-exam) that enables educators and trainers to author, schedule, deliver, and report on quizzes, tests and exams.

  Space Required : 34.68 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 17-12-2022

Features
  • Free and Open Source Software
  • Community support
  • Platform Independent
  • No expensive hardware requirements
  • Internationalization (I18N)
  • Accessibility and Usability
  • Data Import and Export
  • Rich Content
  • Unique test