ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
LetoDMS
Version : 5.1.9
Votes: 32

Screenshot

LetoDMSis an open-source document-management-system based on PHP and MySQL. LetoDMS allows you to store any kind of binary data - just like a usual file-system. But there are some features that extend the normal capabilities of a file-system. LetoDMS makes it possible to access your documents not only via intranet in your office but worldwide via the internet.

  Space Required : 17.81 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 08-03-2019

Features
 • Document-Metadata
 • Security-Mechanism
 • Easy Access
 • Upload files through web-interface
 • Create folders to group your documents
 • Edit document and folder properties online
 • Detailed information on uploaded documents
 • Lock and unlock documents
 • Update documents - old versions are saved
 • Individual Icons for different Mime-Types
 • Set expiration-date for documents
 • Users are notified about new/updated or expired documents via email
 • Download documents or view them online within your Browser
 • Control access via detailed ACLs (access control lists)
 • User- and Group-Management
 • Powerfule search-engine
 • Template-System
 • Intuitive User-Interface
 • Should work with every Browser
 • Auto-conversion to HTML to view even MS Word-Documents online