ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
CMS Made Simple
Version : 2.2.16
Votes: 275

Screenshot

CMS Made Simple provides a fast and easy way to create a professional web site and manage its content, whether it's for a small business or a multinational corporation! CMS Made Simple provides a mechanism for the website administrator to create and manage pages, their layout, and their content. CMS Made Simple is unobtrusive. You can create a table based layout, or a fully validating XHTML/CSS layout.

  Space Required : 22.81 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 6

  Release Date : 21-01-2022

Features
 • SEO Friendly URLs
 • Integrated and online help
 • Modular and extensible
 • Easy user and group management
 • Group-based permission system
 • Full template support, for unlimited looks without changing a line of content
 • Easy wizard based install and upgrade procedures
 • Minimal server requirements
 • Admin panel with multiple language support
 • Content hierarchy with unlimited depth and size
 • Integrated file manager w/ upload capabilities
 • Integrated audit log
 • Friendly support in forums and irc
 • Small footprint