ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่




PaintbrushJS
Version : 0.3
Votes: 3

No screen shot available

PaintbrushJS is a lightweight browser-based image processing library built with Javascript and canvas.

  Space Required : 1.71 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

Features
You use it by applying a class to an element on the page and setting a few parameters with some extra HTML attributes. If the element is an img or it has a background-image set in your CSS, PaintbrushJS will create a temporary canvas element and manipulate the image there, before finally saving it back out to the original element.

No Screenshots Available