ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
OpenNewsletter
Version : 2.5.1
Votes: 70

Screenshot

OpenNewsletter is a web-based open source solution for sending email newsletters to a subscriber list. Email delivery options include an HTML version and/or a Text version.

  Space Required : 0.64 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 22-07-2016

Features
  • Small, simple, and beautiful
  • Requires NO database
  • You can add/delete subscribe
  • You can import/export subscribe
  • Users can subscribe
  • Users can unsubscribe (an unsubscribelink may appear at the end of newsletters.)
  • Rename database file 'data.dat' to anything for security
  • Send susubscribe link if you want
  • Send text or HTML newsletter