ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Beatz
Version : 2.0
Votes: 144

Screenshot

Beatz is an online social networking community script that allows you to start your own favourite artist band website. Beatz is an online community script for sharing, discussing and learning about new artists and your favorites.

  Space Required : 115.61 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 4

Features
  • LAMP technology
  • Mootool based slideshow
  • Ajax based tab menus
  • Customized Profile
  • Embed Youtube Videos
  • Featured Videos
  • Ability to set profile background images
  • Powerful administration panel
  • Upload MP3 music files
  • Billboard