ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
phpMyAdmin
Version : 5.2.1
Votes: 233

Screenshot

phpMyAdmin is a free software tool written in PHP intended to handle the administration of MySQL over the World Wide Web. phpMyAdmin supports a wide range of operations with MySQL. The most frequently used operations are supported by the user interface (managing databases, tables, fields, relations, indexes, users, permissions, etc), while you still have the ability to directly execute any SQL statement.

  Space Required : 48.31 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 7

  Release Date : 08-02-2023

Features
 • Intuitive web interface
 • Support for most MySQL features:
  • browse and drop databases, tables, views, fields and indexes
  • create, copy, drop, rename and alter databases, tables, fields and indexes
  • maintenance server, databases and tables, with proposals on server configuration
  • execute, edit and bookmark any SQL-statement, even batch-queries
  • manage MySQL users and privileges
  • manage stored procedures and triggers
 • Import data from CSV and SQL
 • Export data to various formats: CSV, SQL, XML, PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument Text and Spreadsheet, Word, Excel, LATEX and others
 • Administering multiple servers
 • Creating PDF graphics of your database layout
 • Creating complex queries using Query-by-example (QBE)
 • Searching globally in a database or a subset of it
 • Transforming stored data into any format using a set of predefined functions, like displaying BLOB-data as image or download-link
 • And much more...