ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
TinyWebGallery
Version : 2.5
Votes: 104

Screenshot

TinyWebGallery is a free php based photo album / gallery that is very easy to install, extremely user friendly, does not need a database (uses xml files) but still has all the features you should expect and much more!

TinyWebGallery can be configured very fast for a professional gallery like a model agency but also for the pictures from the last ski holiday! Just check out the demos and the list of all functions.

  Space Required : 6.17 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 2

  Release Date : 15-05-2021

Features
* AJAX + Flash navigation with sliding image thumbnails
* XML based - no database needed
* TWG Admin to upload/manage images, manage users, Color Manager, Configuration of TWG
* Keyboard navigation (arrow keys)
* 3 different slideshow types
* Protected galleries
* Text and image watermarks
* Full video support
* TWG Flash uploader
* Frontend in 26, backend in 5 languages!
* Fullscreen mode
* Remote picture support
* All features can be enabled/disabled/configured
* And a lot of things that makes this photo gallery unique.