ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Adminer
Version : 4.8.1
Votes: 36

Screenshot

Adminer is a full-featured database management tool written in PHP. Conversely to phpMyAdmin, Adminer consist of a single file ready to deploy to the target server. Adminer is available for MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL and Oracle.

  Space Required : 0.47 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 0

  Release Date : 14-05-2021

Features
 • Connect to a database server with username and password
 • Select an existing database or create a new one
 • List fields, indexes, foreign keys and triggers of table
 • Change name, engine, collation, auto_increment and comment of table
 • Alter name, type, collation, comment and default values of columns
 • Add and drop tables and columns
 • Create, alter, drop and search by indexes including fulltext
 • Create, alter, drop and link lists by foreign keys
 • Create, alter, drop and select from views
 • Create, alter, drop and call stored procedures and functions
 • Create, alter and drop triggers
 • List data in tables with search, aggregate, sort and limit results
 • Insert new records, update and delete the existing ones
 • Supports all data types, blobs through file transfer
 • Execute any SQL command from a text field or a file
 • Export table structure, data, views, routines, databases to SQL or CSV
 • Alter export for projecting changes to production database
 • Print database schema connected by foreign keys
 • Show processes and kill them
 • Display users and rights and change them
 • Display variables with links to documentation
 • Manage events and table partitions (MySQL 5.1)
 • Schemas, sequences, user types (PostgreSQL)
 • Extensive customization options