ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
PageCookery
Version : 0.9.9
Votes: 44

Screenshot

PageCookery is the first public offering of single-user version of the open source microblogging program, PHP + MySQL based architecture is a set of safety, efficiency and stability, to "share", "discovery" for the concept of Web 2.0 solutions to micro-blog.

  Space Required : 11.28 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

Features
 • Highly customizable CSS templates
 • Separation of the template system code
 • AJAX comment system
 • Comment by IP Geolocation
 • Comments nickname support
 • Predicate selection statement
 • WYSIWYG editor to speak
 • Concerned about the information push microblogging

 • Mobile Support
 • iPod, iPad, iPhone, PSP, Android, Blackberry mobile device support
 • Mobile devices to access the normal phone and speak in support of